Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ändrat regelverk för vaccinering mot influensa

Ändrat regelverk för vaccinering mot influensa
Svensk Travsport Kundtjänst

Kommentarer

 • För att idag vara startberättigade krävs att alla travhästar och -ponnyer ska vara minst grundvaccinerade 1) och de därefter revaccineras 3) minst var tolfte månad. Från och med kullen födda 2019 ändras dock reglerna så att det kommer att krävas ytterligare en spruta 2). Kravet på C- vaccination (2) finns sedan tidigare i de flesta länderna i Europa.

  Läs med om vad de olika sprutorna innebär nedan.

  1) Grundvaccinering
  Alla travhästar/-ponnyer ska vara minst grundvaccinerade för att få anmälas till lopp.

  Med grundvaccinering menas två vaccinationer (A + B) med följande intervall:
  A-vaccination: Kan ges från tre månaders ålder
  B-vaccination: 21 – 92 dagar efter A- vaccination

   2) För hästar födda 2019 och senare krävs en C- vaccination
  C-vaccination: 150 – 215 dagar efter B- vaccination

  3) Revaccinering
  Alla travhästar/-ponnyer ska revaccineras minimum var tolfte månad (365 dagar) för att vara fortsatt anmälningsberättigade till lopp.

  Överskrids gränsen för den årliga revaccineringen med mer än 1 månad (31 dagar), ska travhästen/-ponnyn grundvaccineras med A- och B- vaccination, men det krävs ingen C-vaccination.

  Hantering av övergången
  Sportsystemet kommer förändras så att det blir möjligt att registrera C- vaccination.
  Hästar födda 2018 behöver få sina vaccinationer (A- och B-vaccination) inregistrerade i sportsystemet innan övergången för att inte omfattas av kravet på C-vaccination. Sportsystemet kommer att förändras tidigast den 1 november 2019. Om hästen inte är upptagen på en träningslista hjälper gärna kundtjänst till. Mejla en kopia på vaccinationssidan och första sidan på hästpasset där hästnamnet står till kundtjanst@travsport.se. 

  Hästar från andra länder (gästhästar)
  Hästar som gästar Sverige för start i ett lopp ska vid anmälningstidens utgång vara vaccinerad inom de senaste 12 månaderna (365 dagar).

  Pågående arbete inom Europa för att harmonisera regelverket för influensavaccinering
  Förra vinterns utbrott av influensa i flera europeiska länder har visat att det nuvarande vaccinationsregelverket inte är optimalt för hästpopulationen. Trav- och galoppsporterna i Europa har påbörjat en översyn av regelverket kring vaccination. Målsättningen är att det nya vaccinationsregelverket på grundnivån ska både medföra ett förbättrat skydd hos hästarna och vara enklare att kontrollera.

  Intervallerna i grundvaccinationen (A och B) och tidpunkten för C- vaccination kommer då sannolikt att ändras och regelverket kan komma att kompletteras av ett antal rekommendationer utöver grundnivån för att ytterligare stärka skyddet för hästarna.

  Svensk Travsport Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.