Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är det för ankomsttid som gäller?

när mäste man vara på travbanan då man startar i ssta loppet 21,52 och tävlingen börjar 18,20 ?
Åke Jonsson

Kommentarer

  • Hej Åke!

    Ankomsttid för häst och körsven/ryttare till banan 37 § Häst, som ska identifieras enligt 36 §, ska vara på plats för identifiering senast två timmar före start i aktuellt lopp. Ska hästen starta i kval- eller premielopp gäller en timme. Är inte hästen på plats inom angiven tid, äger måldomarnämnden rätt att stryka hästen. Har häst, som inte ska identifieras, ej anlänt till banans stallområde senast två timmar före aktuellt lopps start, äger måldomarnämnden rätt att stryka hästen. Har körsven/ryttare ej anlänt till banans stallområde senast en timme före loppets start, äger måldomarnämnden rätt att vidta programändring och/eller bestraffa körsvennen/ryttaren. Hästpass ska alltid medfölja häst vid tävling. Tillämpningsanvisning: - För att häst ska betraktas som anländ till banans stallområde ska nummertecken vara uthämtat. - Uthämtande av nummertecken innebär att tränaren intygar att hästen och utrustningen kontrollerats i enlighet med checklistan som ingår i egenkontrollprogrammet i Travarhälsan, se travsport.se. - För att körsven/ryttare ska betraktas som anländ till banans stallområde ska alkoholtest ha genomförts.

    Lycka till.

    Vänliga hälsningar!
    Ulrika Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.