Till senaste kommentaren

Hur gör jag för att stå som ägare för en häst?

Jag har köpt en travhäst. Hur gör jag för att bli registrerad som ägare?
Svensk Travsport Kundtjänst

Kommentarer

 • Om du vill registrera dig som ägare kan det göras på två sätt, antingen digitalt via användarkonto på travsport.se eller med blankett.

  DIGITALT

  Så här registreras ett ägarskifte på travsport.se.
  1. Registrerad ägare loggar in med bank-id.
  • Väljer fliken Hästägare, Ägarskifte och Anmäl ägarskifte.
  • Anger överlåtelsedatum och person-/organisationsnummer till företrädaren för köpare.
  • Signerar med bank-id.
  1. Företrädare för ny ägare loggar in med bank-id.
  • Väljer fliken Hästägare, Ägarskifte och Aktuella ägarskiften.
  • Hästen finns där. Klickar på pennan längst till höger.
  • Fyller i eventuella delägare antingen genom att välja ett befintligt ägarskap eller skapa ett nytt.
  • Signerar med bank-id.
  1. Samtliga delägare loggar in med bank-id.
  • Väljer fliken Hästägare, Ägarskifte och Aktuella ägarskiften.
  • Signerar med bank-id.
  1. Alla som ska signera avtalet som skapats för ägarskiftet får nu notis på startsidan samt kan se under Aktuella ägarskiften att de behöver signera. Det görs genom att klicka på signeringslänken.
  1. När samtliga parter (företrädare för säljare, företrädare- och delägare för köpare) signerat kommer avtalet skickas som en pdf via mejl till samtliga parter.
  1. Ägarskiftet är nu klart att göra för Svensk Travsports handläggare och det visas också under fliken Aktuella ägarskiften.
  1. När ägarskiftet är gjort skickas ett bekräftelsebrev med posten till företrädare för säljare och företrädare för köpare. Det syns också att ägarskiftet är genomfört under Aktuella ägarskiften.

  BLANKETT

  Blanketten Anmälan om ägarskifte fyllas i och skickas in i original till Svensk Travsport. Du hittar blanketten i vårt blankettförråd under rubriken Häst.

  Om en ägare försvinner/tillkommer, hur ska blanketten Anmälan om ägarskifte fyllas i?
  Grundprincipen är att blanketten ska fyllas i såsom man vill att Svensk Travsport ska registrera ägarskapet.

  Exempel 1
  Person A, Person B och Person C är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Person A är registrerad som företrädare för ägarskapet. Nu ska Person B utträda ur ägarskapet. person A undertecknar som "Företrädare för Säljare" eftersom han företräder det gamla ägarskapet. Person A undertecknar även som "Företrädare för ny ägare" och Person C undertecknar som "Övriga ägare". Tillsammans bildar nu Person A och Person C ett nytt ägarskap.

  Exempel 2
  Aktiebolaget AB och Person A är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Aktiebolaget AB är företrädare för ägarskapet. Nu har Person B köpt in sig i hästen och ska även han vara registrerad som delägare. Firmatecknaren/-arna för Aktiebolaget AB undertecknar som "Företrädare för Säljare" eftersom Aktiebolaget AB företräder det gamla ägarskapet. Firmatecknaren/-arna i Aktiebolaget AB undertecknar även som "Företrädare för ny ägare" och Person A och Person B undertecknar som "Övriga ägare". Tillsammans bildar Aktiebolaget AB, Person A och Person B nu ett nytt ägarskap.

  Vad innebär det att man är företrädare?
  När en fysisk eller juridisk person undertecknar/befullmäktigas som företrädare för ett ägarskap innebär det att personen företräder ägarskapet i samtliga angelägenheter avseende hästen inför Svensk Travsport och till Svensk Travsport anslutna travsällskap. För en juridisk person – aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag – undertecknar firmatecknare/-arna alla handlingar.

  Om en underårig ska stå som företrädare/delägare, hur gör man då?
  Den underåriges uppgifter fylls i (i rutan för Företrädare för ny ägare om den underårige ska vara företrädare eller i rutan för Övriga ägare om den underårige ska vara delägare) och båda förmyndarna/målsmännen ska underteckna i rutan för namnteckning/ar & namnförtydligande. Är en förmyndare ensam vårdnadshavare, måste det styrkas med personbevis från Skatteverket.

  Svensk Travsport Kundtjänst
  (Uppdaterad )
 • Hej
  Om man vill lägga till delägare på sin häst - måste man då beställa blanketter för ägarskifte och vad kostar det ? Är det samma som för när man gör ett ägarbyte vid köp/sälj av häst ?

  Mvh
  Karin 

  Karin Gatu
 • Hej Karin!

  Det blir som ett nytt ägarskifte. Alla förändringar i ägarskapet görs antingen digitalt via användarkonto på travsport.se eller med blanketten "anmälan om ägarskifte".

  Om ni gör det digitalt så görs det med bank-id och ligger under fliken Hästägare och Ägarskifte.

  Bifogar blanketten i fall ni vill använda den i stället.

  Återkom gärna om du har någon mer fundering!

  Vänliga hälsningar
  Malin Kundtjänst
 • Hej igen Karin!

  Jag glömde skriva att ett ägarskifte kostar 525 kr inklusive moms och faktureras alltid den nya företrädaren.

  Vänliga hälsningar
  Malin Kundtjänst
 • Hej igen Malin ! 
  jag undrar om man måste fylla i rutan säljare, detta gälller ju inte en försäljning utan att en till ägare skall läggas till i ägarskapet....

  tack på förhand !
  Karin Gatu
 • Hej Karin!

  Om du bara ska lägga till en delägare behöver du ändå som nuvarande företrädare skriva under som "säljare". Sen skriver du även under som "köpare". Då blir du fortsatt företrädare i det nya ägarskapet.

  Sen ska samtliga delägare som ska vara med på hästen skriva under. Både gamla och nya. De gamla delägarna som inte skriver under faller bort.

  Önskar dig en fin dag!

  Vänliga hälsningar
  Malin Kundtjänst
 • Vilken adress ska Blanketten Anmälan om ägarskifte skickas till?
  karin Smederöd
 • God morgon Karin,

  Du skickar blanketten till
  Svensk Travsport
  Box 201 51

  161 02 BROMMA

  Vänliga hälsningar!
  Ulrika Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.