Till senaste kommentaren

Hur gör jag för att stå som ägare för en häst?

Jag har köpt en travhäst. Hur gör jag för att bli registrerad som ägare?
Svensk Travsport Kundtjänst

Kommentarer

 • Om du vill registrera dig som ägare behöver blanketten Anmälan om ägarskifte fyllas i och skickas in i original till Svensk Travsport. Du hittar blanketten i vårt blankettförråd under rubriken Häst.

  Om en ägare försvinner/tillkommer, hur ska blanketten Anmälan om ägarskifte fyllas i?
  Grundprincipen är att blanketten ska fyllas i såsom man vill att Svensk Travsport ska registrera ägarskapet.

  Exempel 1
  Person A, Person B och Person C är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Person A är registrerad som företrädare för ägarskapet. Nu ska Person B utträda ur ägarskapet. person A undertecknar som "Företrädare för Säljare" eftersom han företräder det gamla ägarskapet. Person A undertecknar även som "Företrädare för ny ägare" och Person C undertecknar som "Övriga ägare". Tillsammans bildar nu Person A och Person C ett nytt ägarskap.

  Exempel 2
  Aktiebolaget AB och Person A är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Aktiebolaget AB är företrädare för ägarskapet. Nu har Person B köpt in sig i hästen och ska även han vara registrerad som delägare. Firmatecknaren/-arna för Aktiebolaget AB undertecknar som "Företrädare för Säljare" eftersom Aktiebolaget AB företräder det gamla ägarskapet. Firmatecknaren/-arna i Aktiebolaget AB undertecknar även som "Företrädare för ny ägare" och Person A och Person B undertecknar som "Övriga ägare". Tillsammans bildar Aktiebolaget AB, Person A och Person B nu ett nytt ägarskap.

  Vad innebär det att man är företrädare?
  När en fysisk eller juridisk person undertecknar/befullmäktigas som företrädare för ett ägarskap innebär det att personen företräder ägarskapet i samtliga angelägenheter avseende hästen inför Svensk Travsport och till Svensk Travsport anslutna travsällskap. För en juridisk person – aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag – undertecknar firmatecknare/-arna alla handlingar.

  Om en underårig ska stå som företrädare/delägare, hur gör man då?
  Den underåriges uppgifter fylls i (i rutan för Företrädare för ny ägare om den underårige ska vara företrädare eller i rutan för Övriga ägare om den underårige ska vara delägare) och båda förmyndarna/målsmännen ska underteckna i rutan för namnteckning/ar & namnförtydligande. Är en förmyndare ensam vårdnadshavare, måste det styrkas med personbevis från Skatteverket.

  Svensk Travsport Kundtjänst
 • Just nu har inte mitt sto ett nummer som jordbruksverket accepterar vid registrering på Gård. Hur gör jag?

  Katarina Presland
 • Hej Katarina!

  Skriv vad hästen heter så kan vi hjälpa dig.

  Vänliga hälsningar!
  Ulrika Kundtjänst
 • Hej Katarina!

  Over the All har ett UELN-nr 75200211S985280

  Vänliga hälsningar!
  Ulrika Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.