Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Nytt vaccinationsobligatorium i Frankrike 1 november 2018

Har det blivit nytt vaccinationsobligatorium i Frankrike?
Svensk Travsport Kundtjänst

Kommentarer

 • Travsporten i Frankrike har infört ett vaccinationsobligatorium för Ekvint Herpesvirus, EHV-1 från den 1 november 2018. Vaccinationsobligatoriet gäller även för utländska hästar som har som avsikt att tävla i Frankrike. Fransk Galopp har redan tidigare infört samma vaccinationsobligatorium.

  Vaccinationsintervallet för godkänd vaccination ska följa samma intervaller som för influensavaccination i Frankrike. Först A-vaccination, B-vaccination efter 21 – 92 dagar, C-vaccination 150 – 215 dagar efter B-vaccination och därefter årligen. För att få tävla i Frankrike krävs att A- och B- vaccination har genomförts.

  En tidigare ovaccinerad häst kan således tävla tidigast på 26:e dagen efter påbörjad vaccination, 21 dagar mellan A och B + 4 hela dagar (clear days) innan man får tävla.

  Frankrike rekommenderar vacciner som ger skydd för både EHV-1 och EHV-4.

  På denna sida kan du ta dig vidare till olika hästrelaterade bestämmelser, inklusive vaccinationsbestämmelser för Frankrike och andra UET-länder, klicka på önskat land under rubriken ” UET Animal Welfare Regulation”

  Svensk Travsport Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.