Till senaste kommentaren

Nya bestämmelser kring vaccinationskontroller 1 juli 2017

Vilka är de nya bestämmelserna kring vaccinationskontroller?
Svensk Travsport Kundtjänst

Kommentarer

 • Från och med 1 juli 2017 gäller nya bestämmelser kring stickprovskontrollerna av vaccination i samband med tävling. Från och med då godkänns inte längre ett separat vaccinationsintyg eller vaccinationslistor över flera hästar.

  Vid vaccination tillämpas ibland rutiner där vaccinationerna intygas på separata vaccinationsintyg eller vaccinationslistor. Detta är givetvist tillåtet som ett komplement, men hästarnas samtliga vaccinationer ska också föras in i passet av veterinär.

  Bristfälligt ifyllda pass avseende vaccinationer gör att vaccinationerna inte följer med hästen vid ett tränarbyte eller vid återgång till ägaren. Att inte föra in vaccinationerna i passet orsakar alltför ofta onödigt merarbete och kostnader för hästägarna. Det är svårt, eller ibland omöjligt, att eftersöka gamla vaccinationer för att få dem ifyllda i passen och det är en helt onödig kostnad att påbörja en ny grundvaccination trots att hästen egentligen är fullvaccinerad.

  Med anledning av detta kommer vi från och med 1 juli 2017 inte att godkänna ett separat vaccinationsintyg/vaccinationslista vid stickprovskontrollerna som görs i samband med tävling.

  Frågor och svar
  Observera att uppgifterna i hästpasset ska överensstämma med dem som är inrapporterade i Svensk Travsports sportsystem för att vaccinationen ska vara giltig.

  Var ska vaccinationerna vara ifyllda?
  Direkt i hästpasset på avsedd plats. Är ett krav i lagstiftningen och dessutom mest praktiskt då hästpasset alltid ska följa hästen.

  Vilka uppgifter ska alltid vara ifyllda i hästpasset?
  • Vaccinationsdatum
  • Vaccinfabrikat
  • Batchnummer (klisterlapp eller skrivet)
  • Veterinärens underskrift, namnförtydligande/stämpel

  Vad händer om jag inte kan uppvisa hästpass och giltig vaccination?
  • Hästen får starta på aktuell tävling
  • Böter enligt påföljdsmallen
  • Startförbud efter målgång till dess du uppvisar giltig vaccination till Svensk Travsports kundtjänst.

  Vad gör jag om hästens vaccinationer inte är ifyllda i hästpasset?
  Kontakta din veterin är så att det blir åtgärdat. Veterinären är skyldig att föra journal över utförda behandlingar och ska ha underlag för just din häst.

  Jag har tappat bort hästpasset - vad gör jag?
  Gå in i vårt blankettförråd och skriv ut blanketten "Hästpassansökan (dubblettpass)". Hästvälfärdsavdelningen kan föra in vaccinationer i dubblettpasset om de är registrerade av travbana eller av Svensk Travsport. Om du registrerat vaccinationerna själv via ditt användarkonto på travsport.se kontaktar du veterinären som utfört vaccinationerna så att de blir införda i hästpasset.

  Min veterinär går inte att få tag på, vad gör jag då?
  Om veterinären exempelvis flyttat utomlands kan Svensk Travsports hästvälfärdsavdelning utfärda ett intyg. Du behöver då kunna uppvisa dokument som styrker att hästen är korrekt vaccinerad, exempelvis kvitton på utförd vaccination av aktuell häst.

  För säkerhets skull...
  Hästpass och intyg kan försvinna. För att underlätta om du skulle behöva ta ut ett dubblettpass rekommenderar vi att du alltid sparar kvitto/journal från din veterinär i samband med vaccinationer (och andra behandlingar). Ett tips är också att du tar foto av hästpass/intyg/lista.
  Svensk Travsport Kundtjänst
 • Hej

  Jag håller på att vaccinera min 1 åring (blir 2 nu till nyår)
  Vaccination A är gjord den 1/11, på hemsidan så står det att andra vaccinationen ska göras inom 21-92 dagar.
  Stämmer det för grundvaccination också ?
  Lisa Wernby
 • Hej Lisa!

  Då din häst är född 2019 behöver grundvaccineringen vara en A-, B- och C-spruta.

  Du kan läsa det ändrade regelverket här.

  Vänliga hälsningar
  Malin Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.