Till senaste kommentaren

Moms på prispengar ändrats från 1 april 2020

Moms på prispengar ändrats från 1 april 2020

Svensk Travsport Kundtjänst (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Svensk Travsport och Svensk Galopp har tillsammans med Skatteverket under en längre tid diskuterat tillämpningen av den så kallade Baštová-domen som slog fast att prispengar, som är beroende av hästens placering, inte är momspliktiga. Efter domar i Högsta Förvaltningsdomstolen har det fastslagits att den garanterade delen av prispengarna och premieloppspremier ska ses som momspliktig omsättning.

  Tillämpning för de garanterade prispengarna började tillämpas på tävlingar från och med 1 april 2020. Då var den garanterade prispengen 500 kr och från den 1 januari 2022 är den minst 1500 kr. Ingen moms utgår på prispengar som betalas utöver de garanterade prispengarna.

  Tillämpningen för premielopps premier får vi återkomma om. Dom föll den 10 januari 2022 och det har inte kommit några nya direktiv. Fram till dess utgår moms. Se vidare under "Mer information, Skatteverkets information om rättslig vägledning".

  En förutsättning för utbetalning av moms är att hästägaren är en så kallad beskattningsbar person och därmed momsregistrerad i Sverige.

  Fortsatt arbete

  I augusti 2022 kallade Riksdagens Skatteutskott branschen och Skatteverket till dialogmöte. Branschen representerades av Svensk Travsport, LRF Häst och Svensk Galopp tillsammans med skattejurister och hästföretagare. Skatteverket representerades av den högsta ledningen. Det var ett mycket bra möte som gav utrymme för god dialog kring en av våra i särklass viktigaste frågor för hästföretagare just nu, momsfrågorna i hästverksamhet. Det blir ett uppföljande möte med Generaldirektören för Skatteverket i slutet av oktober.

  I skrivande stund, oktober 2022, har vi också en direkt och konstruktiv dialog med Skatteverket, framförallt om hur vi så skyndsamt som möjligt ska kunna få klarhet i momsfrågan för hästföretagare med tävlingsverksamhet. Från vårt håll fortsätter vi också att lyfta exempel på den orimliga hanteringen som många hästföretagare utsätts för av Skatteverkets handläggare och vilken stress och oro det skapar.

  Jan Kleerup och Urban Rydin har nyligen publicerat en artikel i Skattenytt utgåva 5. Läs hela artikeln i pdf-filen på länken nedan, SN2022nr5 A1 Rydin&Kleerup. Artikeln ger en mycket god bild av hela frågan och den sakliga grunden. Den får gärna delas vidare och vid behov användas som stöd i kommunikationen med Skatteverket.

  Vid frågor kan följande personer kontaktas:
  jan.kleerup@erlegal.se,
  mats@manab.se,
  urban.rydin@4klovern.se


  FRÅGOR OCH SVAR:

  Vad innebär detta för mig som hästägare?
  Är du momsregistrerad och anmält ditt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport så kommer det bara betalas ut moms (25%) på garanterade prispengar och premieloppspremier.

  Behöver jag som hästägare eller tränare göra något?
  Du ska se till att om du är momsregistrerad meddela detta till Svensk Travsport. I övrigt kommer du att se det på avräkning som du får varje månad.

  Hur anmäler jag mitt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport?
  1. Det gör du i inloggat läge (användarkonto) här på travsport.se. När du loggat in klickar du på fliken momsregistreringsnummer under "mitt hästägande/ägda hästar", fyller i uppgifterna och sparar. Du kan också skicka in blanketten "anmälan av momsregistreringsnummer". Den finner du nedan under "Mer information".

  2. Om du saknar användarkonto kan du enkelt skaffa ett, se nedan under "Mer information". Kontot är kostnadsfritt. Observera att bolag inte kan skapa användarkonton, därför krävs att någon på bolaget skaffar ett personligt konto och att firmatecknaren fyller i blanketten Fullmakt för bolagsrepresentant och skickar till oss. Du finner den också längre ner på sidan. När vi fått fullmakten tar det 7 dagar innan hästägarfunktionerna fungerar hos bolagsrepresentanten.

  3. Om ditt bolag eller enskilda firma inte är momsregistrerat kan du ansöka om momsregistrering. Se Skatteverkets information nedan. Därefter registrerar du ditt momsregistreringsnummer via ditt användarkonto här på travsport.se.

  MER INFORMATION

  - Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  - Branschseminarium beskattningsbar person.
  - Läs mer om hur du bemöter frågor angående beskattningsbar person här
  - Läs vår kommentar till omarbetat ställningstagande om moms här. 
  - Frågor och svar om den centrala uppbörden och moms
  - Hur blir det med momsen då inte alla delägare är momspliktiga? 
  - Seminarium om moms med LRF Konsult och Svensk Travsport (180928)
  - Artiklar om moms på prispengar
  - Var skaffar jag ett användarkonto på travsport.se?
  - Blankett "Fullmakt, bolagsrepresentant användarkonto" 
  - Skatteverkets information om rättslig vägledning
  - Skatteverkets information om hästsport och moms
  - Skatteverkets information om hur man registrerar sig för moms
  - Skatteverkets ställningstagande


  Svensk Travsport Kundtjänst
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.