Till senaste kommentaren

Ändrade rutiner för dig som redovisar moms på ditt hästägande, HFD-dom 191217

Ändrade rutiner för dig som redovisar moms på ditt hästägande
Svensk Travsport Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Svensk Travsport och Skatteverket har under flera år diskuterat tillämpningen av den så kallade Baštová-domen i vilken EU-domstolen slog fast att prispengar i idrottstävlingar inte är momspliktiga, eftersom inte alla tävlande fick prispengar. Då åsikterna kring innebörden av domen skiljts sig åt togs frågan till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD avgjorde frågan 17 december 2019.

  Den nya domen ger travsporten rätt i att de garanterade prispengarna om 500 kr är en omsättning i momslagens mening, vilket innebär att travet är en momspliktig verksamhet. Dock anser HFD att resterande prispengar som delas ut utifrån hästens placering i loppet inte är det. Det blir således endast den fasta delen av prispengen som blir momspliktig.

  - Frågan har förenklat handlat om huruvida prispengar ska vara fortsatt momspliktiga om alla som tävlar i en travtävling får prispengar, vilket är fallet från och med 2018. Det är glädjande att HFD nu slagit fast att de garanterade prispengarna om 500 kr till varje startande häst är momspliktiga. Domen bör inte påverka avdragsrätten för den travhästägare som bedriver en ekonomisk verksamhet och är en beskattningsbar person i momslagens mening, säger Mats Norberg, styrelseledamot i Svensk Travsport.

  I målet fanns också ett yrkande om att lyfta frågan till EU-domstolen då det är där som den ursprungliga Baštová-domen slogs fast. Den domen utgick dock från andra premisser och en ny prövning där kunde ha gett en ny syn på frågan. Dock valde HFD att inte ta frågan vidare.

  - En prövning i EU-domstolen hade varit önskvärt för att få större klarhet. Men nu blev det inte så och vi får agera därefter. Svensk Travsport har haft en bra dialog med Skatteverket genom åren och vi förutsätter nu en fortsatt dialog med den högsta ledningen där för att hitta en bra väg framåt. Sverige har ett rent och seriöst travsportsföretagande vilket har varit en stor framgångsfaktor för den svenska travsporten och samhället i stort. Det vill vi säkerställa även i framtiden, säger Maria Croon, VD på Svensk Travsport.

  Skatteverket har tidigare slagit fast att tillämpningen av reglerna kring momspliktighet på prispengar gäller till och med 31 mars 2020. För tillfället kvarstår detta beslut.

  Bakgrund

  Sedan skattereformen 1991 har Svensk Travsport haft en överenskommelse med Skatteverket gällande så kallad central uppbörd. Detta avtal har nu upphört och från och med avräkningen för mars 2018 gäller därför nya rutiner för dig som redovisar moms på ditt hästägande.

  Den tidigare centrala uppbörden innebar att Svensk Travsport centralt samlade och betalade in momsen (innehållen moms) på prispengar, premieloppspremier och liknande. Från och med avräkningen för mars (daterad 180406) gäller istället att momsen på det som är momspliktigt kommer att beräknas och betalas ut till de mottagare som är momsregistrerade i Sverige och som har anmält sitt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport. Det innebär alltså att mottagaren själv ansvarar för att redovisa sin moms från och med då. Svenska mottagare som saknar momsregistrering får utbetalning utan moms.

  Momsfrågan i svensk travsport var uppe för behandling hos skatterättsnämnden 2018. Både Svensk Travsport och Skatteverket har gått vidare rättsligt och överklagat beslutet till Högsta FörvaltningsdomstolenI avvakta på rättslig prövning har Skatteverket valt att flytta fram datumet för när de ev nya tillämpningsreglerna ska börja gälla till den 31 mars 2020. (Skatteverkets dnr är 202 503093-19/111).

  Detta behöver därför du som redovisar moms på ditt hästägande göra:

  1. Registrera ditt momsregistreringsnummer hos Svensk Travsport. Det gör du i inloggat läge (användarkonto) här på travsport.se. När du loggat in klickar du på fliken momsregistreringsnummer under "mitt hästägande/ägda hästar", fyller i uppgifterna och sparar. Du kan också skicka in blanketten "anmälan av momsregistreringsnummer". Den finner du nedan under "Mer information".

  2. Om du saknar användarkonto kan du enkelt skaffa ett, se nedan under "Mer information". Kontot är kostnadsfritt. Observera att bolag inte kan skapa användarkonton, därför krävs att någon på bolaget skaffar ett personligt konto och att firmatecknaren fyller i blanketten Fullmakt för bolagsrepresentant och skickar till oss. Du finner den också längre ner på sidan. När vi fått fullmakten tar det 7 dagar innan hästägarfunktionerna fungerar hos bolagsrepresentanten.

  3. Om ditt bolag eller enskilda firma inte är momsregistrerat kan du ansöka om momsregistrering. Se Skatteverkets information nedan. Därefter registrerar du ditt momsregistreringsnummer via ditt användarkonto här på travsport.se.

  Mer information

  - Frågor och svar om den centrala uppbörden och moms
  - Hur blir det med momsen då inte alla delägare är momspliktiga? 
  - Seminarium om moms med LRF Konsult och Svensk Travsport (180928)
  - Artiklar om moms på prispengar
  - Var skaffar jag ett användarkonto på travsport.se?
  - Blankett "Fullmakt, bolagsrepresentant användarkonto" 
  - Skatteverkets information om hästsport och moms
  - Skatteverkets information om hur man registrerar sig för moms
  - Skatteverkets ställningstaganden


  Svensk Travsport Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.