Till senaste kommentaren

Moms på prispengar ändrades 1 april 2020

Moms på prispengar ändrades 1 april 2020

Svensk Travsport Kundtjänst (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Svensk Travsport och Svensk Galopp har tillsammans med Skatteverket under en längre tid diskuterat tillämpningen av den så kallade Baštová-domen som slog fast att prispengar, som är beroende av hästens placering, inte är momspliktiga.

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med en ny dom (daterat 28 maj 2024) som slår fast tydligare vad som gäller för tillfället i frågan om en travhästägare kan förvänta sig momsavdrag på sin tävlingsverksamhet. HFD menar att det inte är garanterat att få momsavdrag trots att det finns en momsregistrering. Den övergripande och avgörande frågan om travtävlingsverksamhet i Sverige är ekonomisk verksamhet (momspliktig verksamhet) är dock ännu inte prövad av HFD.

  - Det är en klargörande dom för vad en travhästägare kan förvänta sig gällande rätt till momsavdrag givet de beslut och domar som i nuläget finns. Och tyvärr säger då HFD att man inte kan förvänta sig garanterat momsavdrag i sin verksamhet. Dock kvarstår för HFD att behandla frågan om travtävlingsverksamhet är ekonomisk verksamhet utifrån Skatterättsnämndens dom i vintras, det blir en mycket mer avgörande och viktig dom, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

  En tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2021 har tolkats så att den som är momsregistrerad för en verksamhet har rätt till momsavdrag i denna verksamhet till dess Skatteverket beslutar annat (principen om berättigade förväntningar).

  HFD har nu kommit med en ny dom i vilken HFD inskränker rättsverkan av momsregistrering för travhästägare. HFD menar att travhästägaren inte kan förvänta sig att få momsavdrag trots att det finns en momsregistrering. Detta då det finns domar (Baštová och HFD 2019 ref. 68) som innebär att den rörliga delen av prispengarna inte är momspliktig och eftersom Skatteverket i ställningstagande från april 2021 ansett att den garanterade prispengen (eller startpeng som Skatteverket uttrycker det) inte är tillräcklig för att travtävlingsverksamhet ska vara momspliktig verksamhet.

  Som sagt så prövade inte HFD nu den avgörande frågan om travtävlingsverksamhet i Sverige är ekonomisk verksamhet (momspliktig verksamhet) och således om det fanns rätt till momsavdrag på den grunden.

  Som Svensk Travsport tidigare skrivit om fann Skatterättsnämnden i december 2023 att travtävlingsverksamhet mot garanterad prispeng är ekonomisk verksamhet, läs här. Skatterättens beslut är överklagat till HFD, som kommer att pröva Skatterättsnämndens beslut. Det är i nuläget oklart när det kan komma ett beslut från HFD men sannolikt kommer sådant beslut senast under hösten 2024.

  Vad ska man som hästägare göra om man får ett beslut från Skatteverket om att avdrag för ingående moms inte medges eller om man blir avregistrerad för moms?

  Ta kontakt med oss. Antingen via Svensk Travsport eller direkt till Jan Kleerup (kontaktuppgifter finns nedan). Ett annat, lite tråkigare råd, är att ha is i magen. Om det rör sig om mindre belopp så avvakta att begära omprövning. Man har sex år på sig att begära omprövning om det gäller ett beslut om avdrag för ingående moms och förhoppningsvis har frågan klargjorts innan dess vilket besparar dig långa rättsprocesser. Ett beslut om avregistrering från moms måste dock överklagas inom två månader. Men som sagt, vi vill gärna ha uppgifter om alla ärenden som pågår därute för att kunna hjälpa till och även få överblick på Skatteverkets agerande.

  Mer information om momsfrågan och hur du som hästägare kan agera hittar du här.

  Har du frågor, kontakta:
  Jan Kleerup, skattejurist på XR Legal Advokat
  070-516 9226
  jan.kleerup@xrlegal.se


  FRÅGOR OCH SVAR:

  Vad innebär detta för mig som hästägare?
  Är du momsregistrerad och anmält ditt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport så kommer det bara betalas ut moms (25%) på garanterade prispengar och premieloppspremier.

  Behöver jag som hästägare eller tränare göra något?
  Du ska se till att om du är momsregistrerad meddela detta till Svensk Travsport. I övrigt kommer du att se det på avräkning som du får varje månad.

  Hur anmäler jag mitt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport?
  1. Det gör du i inloggat läge (användarkonto) här på travsport.se. När du loggat in klickar du på fliken momsregistreringsnummer under "mitt hästägande/ägda hästar", fyller i uppgifterna och sparar. Du kan också skicka in blanketten "anmälan av momsregistreringsnummer". Den finner du nedan under "Mer information".

  2. Om du saknar användarkonto kan du enkelt skaffa ett, se nedan under "Mer information". Kontot är kostnadsfritt. Observera att bolag inte kan skapa användarkonton, därför krävs att någon på bolaget skaffar ett personligt konto och att firmatecknaren fyller i blanketten Fullmakt för bolagsrepresentant och skickar till oss. Du finner den också längre ner på sidan. När vi fått fullmakten tar det 7 dagar innan hästägarfunktionerna fungerar hos bolagsrepresentanten.

  3. Om ditt bolag eller enskilda firma inte är momsregistrerat kan du ansöka om momsregistrering. Se Skatteverkets information nedan. Därefter registrerar du ditt momsregistreringsnummer via ditt användarkonto här på travsport.se.

  MER INFORMATION

  - Ny dom som klargör nuläget i momsfrågan.
  Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  - Branschseminarium beskattningsbar person.
  - Läs mer om hur du bemöter frågor angående beskattningsbar person här
  - Läs vår kommentar till omarbetat ställningstagande om moms här. 
  - Frågor och svar om den centrala uppbörden och moms
  - Hur blir det med momsen då inte alla delägare är momspliktiga? 
  - Seminarium om moms med LRF Konsult och Svensk Travsport (180928)
  - Artiklar om moms på prispengar
  - Var skaffar jag ett användarkonto på travsport.se?
  - Blankett "Fullmakt, bolagsrepresentant användarkonto" 
  - Skatteverkets information om rättslig vägledning
  - Skatteverkets information om hästsport och moms
  - Skatteverkets information om hur man registrerar sig för moms
  - Skatteverkets ställningstagande


  Svensk Travsport Kundtjänst
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.