Till senaste kommentaren

Moms på prispengar ändras från 1 april 2020

Moms på prispengar ändras från 1 april 2020

Svensk Travsport Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Svensk Travsport och Svensk Galopp har tillsammans med Skatteverket under en längre tid diskuterat tillämpningen av den så kallade Baštová-domen som slog fast att prispengar, som är beroende av hästens placering, inte är momspliktiga. Efter dom i Högsta Förvaltningsdomstolen har det fastslagits att det bara är på den garanterade delen av prispengarna, (500 kr) som ses som momspliktig omsättning. Detta börjar då tillämpas på tävlingar från och med 1 april 2020.

  Det kommer således enbart utgå moms på den garanterande delen av prispengarna, för närvarande 500 kr, under förutsättning att hästägaren är en så kallad beskattningsbar person och därmed momsregistrerad i Sverige. Ingen moms utgår på prispengar som betalas utöver den garanterade delen. Detta börjar gälla för tävlingarna i april och det kommer att synas på avräkningen som kommer i början på maj.

  Grunden till förändringen är domen i Högsta Förvaltningsdomstolen från den 17 december 2019 (HFD 2019 ref. 68). Utifrån domen har också Skatteverket slagit fast att deras tidigare ställningstagande ”Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt” (2017-07-12, dnr 202 294278-17/111) kommer att tillämpas från och med den 1 april 2020.

  Dessutom har Skatteverket slagit fast att deras tidigare ställningstagande ”Startpeng till alla i tävlingssammanhang” inte ska tillämpas:
  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382863.html?date=2020-03-18.

  Fortsatt arbete med momsfrågan
  Frågan om moms inom travsport handlar i grunden om hur man ska definiera en beskattningsbar person kontra privat verksamhet. Här har Svensk Travsport, ihop med LRF och Svensk Galopp, fört en dialog med Skatteverket för att säkerställa att de fullt ut förstår hästnäringens verksamhet och vikten av att skapa tydliga förutsättningar för landets många hästföretagare. Denna dialog fortsätter nu och än finns inget slutgiltigt besked i frågan.

  I nuläget är det som gäller att det bara är den garanterade delen av prispengarna (500 kr) som ses som momspliktig omsättning.

  FRÅGOR OCH SVAR:

  Vad innebär detta för mig som hästägare?
  Är du momsregistrerad och anmält ditt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport så kommer det bara betalas ut moms (25%) på den garanterade ersättningen, 500 kr, det vill säga 125 kr. På överskjutande prispengar utgår det ingen moms. På prispengar till och med tävlingarna 31/3 som du erhåller i april utgår det moms på samtliga prispengar. Från och med avräkningen i maj (avser aprils tävlingar) utgår det moms enbart på den garanterade prispengen.

  Behöver jag som hästägare eller tränare göra något?
  Du ska se till att du är momsregistrerad och att detta meddelats till Svensk Travsport. I övrigt kommer du att se på den avräkning som du får varje månad att moms endast utgår på 500 kr, men inte överstigande prispengar.

  Vad händer med avdragsrätten för moms när bara 500 kr av prispengarna blir momspliktiga?
  Skatteverket har på direkt fråga från branschen uppgett att avdragsrätten för moms inte påverkas av den nya ordningen.

  Hur anmäler jag mitt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport?
  1. Det gör du i inloggat läge (användarkonto) här på travsport.se. När du loggat in klickar du på fliken momsregistreringsnummer under "mitt hästägande/ägda hästar", fyller i uppgifterna och sparar. Du kan också skicka in blanketten "anmälan av momsregistreringsnummer". Den finner du nedan under "Mer information".

  2. Om du saknar användarkonto kan du enkelt skaffa ett, se nedan under "Mer information". Kontot är kostnadsfritt. Observera att bolag inte kan skapa användarkonton, därför krävs att någon på bolaget skaffar ett personligt konto och att firmatecknaren fyller i blanketten Fullmakt för bolagsrepresentant och skickar till oss. Du finner den också längre ner på sidan. När vi fått fullmakten tar det 7 dagar innan hästägarfunktionerna fungerar hos bolagsrepresentanten.

  3. Om ditt bolag eller enskilda firma inte är momsregistrerat kan du ansöka om momsregistrering. Se Skatteverkets information nedan. Därefter registrerar du ditt momsregistreringsnummer via ditt användarkonto här på travsport.se.

  MER INFORMATION

  - Frågor och svar om den centrala uppbörden och moms
  - Hur blir det med momsen då inte alla delägare är momspliktiga? 
  - Seminarium om moms med LRF Konsult och Svensk Travsport (180928)
  - Artiklar om moms på prispengar
  - Var skaffar jag ett användarkonto på travsport.se?
  - Blankett "Fullmakt, bolagsrepresentant användarkonto" 
  - Skatteverkets information om hästsport och moms
  - Skatteverkets information om hur man registrerar sig för moms
  - Skatteverkets ställningstagande


  Svensk Travsport Kundtjänst
 • Momsfrågan har aktualiserats igen och berör hela hästnäringen.

  Skatteverket vill klassa att tävla med häst som privat verksamhet i stället för ekonomisk verksamhet. Det skulle innebära att äga häst inte räknas som avdragsgillt för moms.

  Svensk Travsport, Svensk Galopp och LRF Häst driver gemensamt frågan och dialogen med Skatteverket och vi kommer begära ett möte. Omarbetningen till ställningstagande från Skatteverket som det nu är formulerat skapar stor oro och det kan inte vara avsikten. Vi vill få till en dialog både för att bemöta men också för att skapa en ömsesidig förståelse och förtydligande.

  Malin Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.